yin yang coastal
spring menu
menu gallery
location
reservations
Yin_Yang_story.htmlspring_menu.htmlmenu_gallery.htmllocation.htmlreservations.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
鴛鴦戲水
春宴
餐單藝廊
地點
訂枱


yuan_yang_xi_shui.htmlchun_yan.htmlcan_dan_yi_lang.htmllocation.htmlding_yi.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4

enquiries ( 852)28660868  booking@yinyang.hk


The original Yin Yang Fresh Hong Kong cuisine since Wanchai 2008 ~ we do not have any branches in Wanchai now.

徐蒝自2008 創的

鴛鴦飯店只此一間

香港再沒有

其他分店